5 – Pokrivate li veći broj ispitanika?

UKUPNO NA RASPOLAGANJU IMAMO 10 INSTRUKTORA!
1 INSTRUKTOR MOŽE OBAVITI TRENING SA 6 VOZAČA OSOBNOG VOZILA DNEVNO.