Poligoni

 1. Imamo 6 poligona na području cijele Hrvatske:

  1. Centar Zagreb i Zagrebačka županija – poligon u Velikoj Gorici, https://www.youtube.com/watch?v=fy9m2mHmBt8
  2. Centar Bjelovar – poligon u Čazmi
  3. Centar Slavonija – poligon u Osijeku, https://www.youtube.com/watch?v=0wtxmRIXr-I
  4. Centar Kvarner – poligon u Rijeci
  5. Centar Dalmacija – poligon u Zadru, https://www.youtube.com/watch?v=YUDS02YSdbw
  6. Centar Zagorje – poligon u Varaždinu

POKRIVAMO VELIKI BROJ POLAZNIKA!

UKUPNO NA RASPOLAGANJU IMAMO 10 INSTRUKTORA!

Naši instruktori imaju međunarodne certifikate te su obučavani na europskim poligonima po EU programima

KONTAKTIRAJTE NAS

+385 91 244 88 22