Poligoni

Imamo 7 poligona na području cijele Hrvatske:

  1. Centar Zagreb i Zagrebačka županija – poligon u Zagrebu, Ilica 288, Črnomerec
  2. Centar Bjelovar – poligon u Čazmi
  3. Centar Slavonija – poligon u Osijeku
  4. Centar Kvarner – poligon u Rijeci
  5. Centar Dalmacija 1 – poligon u Zadru
  6. Centar Dalmacija 2 – poligon u Splitu
  7. Centar Zagorje – poligon u Varaždinu

Raspolažemo s ukupno 500.000 m2 asfaltirane površine!

POKRIVAMO VELIKI BROJ POLAZNIKA!

UKUPNO NA RASPOLAGANJU IMAMO 10 INSTRUKTORA!

Naši instruktori imaju međunarodne certifikate te su obučavani na europskim poligonima po EU programima

KONTAKTIRAJTE NAS

+385 91 244 88 22